Nasze cele i metody

Nasze centrum językowe oferuje Państwu kursy 5 języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego. Prowadzimy zajęcia dla różnych grup wiekowych na wszystkich poziomach zaawansowania.

Celem nadrzędnym MARVEL jest rozwijanie kompetencji językowych naszych słuchaczy zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami poprzez odpowiednie dobranie profilu kursu oraz stworzenie jak najlepszych warunków do nauki języka. Zawsze jednak wybieramy metody oraz treści nauczania, które pozwolą wyzwolić w studentach autentyczną potrzebę komunikowania się.

Staramy się kojarzyć naukę języka z pozytywnymi emocjami, gdyż wówczas mechanizmy zapamiętywania działają bardziej efektywnie i długofalowo. Na naszych zajęciach panuje miła, pozbawiona stresu atmosfera. Używając narzędzi językowych odpowiadających wiekowi oraz zainteresowaniom naszych słuchaczy dążymy do tego, aby jednocześnie podsycały one w uczniach naturalną ciekawość, chęć odkrywania, zawierały elementy zabawy czy nawet humoru.

Oprócz odpowiedniego doboru materiałów i przyjaznej atmosfery kluczowym elementem nauki języka obcego jest powtarzanie. Dlatego w naszej szkole część każdych zajęć przeznaczamy na przypomnienie poprzednich lekcji oraz cyklicznie organizujemy gruntowne powtórki. Możemy Państwo zapewnić, że nie jest to strata czasu! Systematyczne powtarzanie materiału służy nie tylko utrwaleniu zdobytej wiedzy, lecz przede wszystkim, - co w nauce języka obcego jest niezmiernie istotne - prowadzi do wytworzenia odruchu, automatycznej reakcji. Dzięki powtórkom słuchacz nauczy się mówić i rozumieć język bez zastanawiania.

Kolejnym istotnym elementem prowadzonych przez nas kursów jest stałe monitorowanie postępów naszych studentów. Systematyczne testy oraz wewnętrzne egzaminy pozwalają zarówno kursantom jak i lektorom określić stopień opanowania materiału. Wyniki testów kontrolnych nie służą jedynie wskazaniu braków, lecz głównie uświadamiają słuchaczom ich sukcesy w nauce języka.

Podsumowaniem efektów pracy naszych klientów jest również opracowywana po każdym semestrze indywidualna ocena opisowa, w której, oprócz wskazówek dotyczących sposobów pokonywania ewentualnych trudności szczególnie podkreślamy osiągnięte postępy. A przecież nic tak nie motywuje jak własny sukces!

Nieustannie staramy się spełniać oczekiwania naszych klientów, dlatego zawsze uwzględniamy Państwa ewentualne uwagi w naszej pracy. W celu podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług dwa razy w roku prosimy też studentów o wypełnienie anonimowej ankiety badającej stopień Państwa zadowolenia z prowadzonych przez nas kursów.

Nasza siedziba

ul. Łanowa 14, Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA

Kontakt

tel.kom. 0 669 202 131
e-mail: kursy@marvel.edu.pl